Er is een CONCEPT Zienswijze op de Concept Visie Buitenkaag 2040. Laat uw mening horen!

Parkeren volgens Hein de Kort
Parkeren volgens Hein de Kort

De Dorpsraad heeft een CONCEPT zienswijze opgesteld m.b.t. de concept visie Buitenkaag 2040 van de Gemeente Haarlemmermeer.

Laat uw commentaar of aanvullingen horen!

Dit kan per mail tot zondag 28 maart 17.00 uur via .