Gemeente Haarlemmermeer – Concept visie Buitenkaag 2040

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat zij op 2 februari 2021 de concept visie Buitenkaag 2040 hebben vastgesteld.

U kunt dit stuk hier vinden.