Online dorpsraad bijeenkomst Visie Buitenkaag op 22 maart

De dorpsraad is voornemens een zienswijze indienen op de “Concept Visie Buitenkaag”

Tijdens een onlinebijeenkomst op maandag 22 maart om 19.30 uur willen we bewoners van Buitenkaag en Kaag de gelegenheid geven om suggesties en opmerkingen op de visie aan ons mee te geven.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het email adres van de dorpsraad:

U ontvang dan via de mail meer informatie over de online meeting.

De dorpsraad heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de visie Buitenkaag.
Wij vinden dat de Gemeente Haarlemmermeer onze inbreng goed verwerkt heeft. Een aantal zaken vinden wij nog belangrijk om aan de gemeente mee te geven. Tijdens de bijeenkomst gaan wij in overleg met bewoners om onze reactie op detail en per onderwerp aan te vullen. Wij maken u erop attent dat het u vrijstaat om ook zelf een zienswijze in te dienen.

Bekijk onze standpunten en vragen over de Concept Visie Buitenkaag 2040 op ons YouTube kanaal:

https://www.youtube.com/channel/UCZbpVDdGBGBW6RosLfCfurA

De dorpsraad heeft de conceptvisie met veel interesse gelezen. Deze biedt een goede basis voor de ontwikkeling van de Buitenkaag naar een watersportdorp met diverse voordelen voor de bewoners. Tijdens de bijeenkomst willen we graag ingaan op de verbeterpunten, zoals:

  • Duidelijkere kaders voor de toekomstige bedrijfsgebouwen, zodat deze ontwikkelingen passen bij de karakteristieken van het dorp.
  • Kansen voor het verbeteren van de woonomgeving, zoals een speel- en ontmoetingsplek voor jong én oud, een buurtplein en een groenere Leidsemeerstraat.
  • Sterkere garanties voor bewoners dat een parkeerterrein in het kassengebied binnen 5 jaar er ook écht komt en dat het parkeerterrein aan de Lisserdijk na maximaal 5 jaar ook écht weggaat.
  • Meer duidelijkheid over de status van het parkeerterrein in het kassengebied (openbaar? Of exclusief RvL)
  • Zonder sterke garanties voor de tijdelijkheid van een parkeerterrein aan de Lisserdijk, moet er een alternatief komen voor een tijdelijk parkeerterrein.
  • Een tijdelijk parkeerterrein in de omgeving van de piekberging of langs de hoofdvaart is een goed alternatief, dat ligt buiten de bebouwde kom en kent geen verkeer- en veiligheidsproblemen.