Onze Zienswijze op de Concept Visie Buitenkaag 2040 is definitief.

Parkeren volgens Hein de Kort
Parkeren volgens Hein de Kort

De zienswijze van de Dorpsraad op de Concept visie Buitenkaag 2040 van de Gemeente Haarlemmermeer is definitief.

Bedankt voor uw inbreng.