PERSBERICHT Gemeente Kaag en Braassem

PONTVEER KAAG AANGEVAREN DOOR BINNENVAARTSCHIP
Maandagmiddag 6 mei j.l. is de pontveer naar Kaag aangevaren door een binnenvaartschip. Op dat moment lag de pont afgemeerd in de fuik aan de Buitenkaag zijde. Hierdoor is het remmingswerk van de veerstoep ontzet. De pontveer zelf raakte licht beschadigd. De schade heeft geen invloed op de veiligheid aan boord.

Momenteel wordt de toedracht en de omvang van de schade onderzocht. Zodra de uitkomsten van het schadeonderzoek bekend zijn, worden de noodzakelijke herstelwerkzaamheden vastgesteld en gepland.

Gevolgen
Voor het overbrengen van voet- en fietsverkeer, personenauto’s, voertuigen tot 5 ton en hulpdiensten zijn er geen stremmingen. De pontveer vaart volgens dagelijks normaal gebruik.
Voor voertuigen zwaarder dan 5 ton is er tussen 08.00 en 16.00 uur een alternatieve
verbinding beschikbaar.

Let op
Vrijdag 10 mei 2019 is de alternatieve verbinding voor zwaardere voertuigen alleen beschikbaar op voorafgaande aanmelding bij ODV Maritiem via 088 619 12 34.

De gemeente Kaag en Braassem ziet toe op een nauwkeurig schadeonderzoek, de veiligheid van gebruikers en spoedige herstelwerkzaamheden.