Parkeerproblematiek

Renée Smit en Ingrid de Vries

Parkeren volgens Hein de Kort
Parkeren volgens Hein de Kort

De parkeerdruk in Buitenkaag is in de loop van de tijd onevenredig toegenomen. Dit komt doordat een groot gedeelte van de achthonderd werknemers van Royal Van Lent Shipyard (hierna tenoemen RvL) te Kaag hun auto in dit dorp parkeren. Ongeveer honderdveertig auto’s staan geparkeerd op het enkele jaren geleden door Van Lent ingerichte parkeerterrein aan de Leidsemeerstraat nabij nummer 10. De overige auto’s staanover het dorp verspreid. Hierdoor wordt de leefbaarheid voor de bewoners in Buitenkaag negatief beïnvloed, ontstaan er onveilige situaties en neemt de waardering voor de woonomgeving af. Voor de bewoners is de huidige situatie dan ook onhoudbaar. Zij gaan dagelijks gebukt onder een enorme overlast. Voor bewoners en bezoekers is geen parkeerruimte. Ondernemers van Buitenkaag en Kaageiland ondervinden hierdoor hinder in de ontwikkeling van de recreatie binnen de gemeente Haarlemmermeer en Kaag en Braassem.

De opties voor het eventueel realiseren van een parkeerterrein zijn:

Optie 1:      Terrein van de gemeente Haarlemmermeer Hoofdweg Westzijdeachter de Lisserdijk te Buitenkaag.

Optie 2:      Terrein bij de firma Spaargaren, nabij Hoofdweg Oostzijde/Kagertocht te Buitenkaag.

Optie 3:      Terrein van Jeroen van Dorsten, Huigsloterdijk 340 te Abbenes.

Optie 1

De gemeente Haarlemmermeer staat welwillend tegenover de aanleg van een parkeerterrein op deze plek met inachtneming van een goede ontsluiting voor het verkeer en een landschappelijke inpassing van het terrein.
RvL zou dan eventueel tot aankoop van het terrein overgaan waarna het terrein in de toekomst weer kan worden verkocht. Deze optie was financieel het gunstigst voor RvL.
Het terrein biedt 228 parkeerplaatsen.
Vanwege de vele bezwaren vanuit de bewoners te Buitenkaag heeft RvL besloten van deze optie af te zien en deze te parkeren.

Optie 2

Ook hier staat de gemeente Haarlemmermeer positief tegenover de aanleg van een parkeerterrein.
Deze optie is financieel gezien de meest ongunstigste voor RvL.
Er is maar één eigenaar die recht van overpad wil geven aan de werknemers van RvL. Binnen de bestaande situatie betekent dit dat de werknemers van RvL een stuk verder moeten lopen.

Optie 3

Deze optie was eerst komen te vervallen vanwege de vereiste pendeldienst om werknemers naarRvL te brengen.
RvL heeft nogmaals deze optie bekeken en wil deze optie nu ook voorleggen aan de gemeente Haarlemmermeer. De voorkeur gaat uit naar deze optie. Hier kunnen 250 auto’s staan. Er zal  kritisch worden gekeken naar de aan- en afrijroutes van de automobilisten zodat Buitenkaag zo min mogelijk wordt belast.

Wij kijken ernaar uit om samen met de gemeente Haarlemmermeer en RvL een situatie te creëren die de parkeerproblematiek van al zo’n 48 jaar naar het verleden verwijst en de leefbaarheid op Buitenkaag weer garandeert.