Statement Dorpsraad Kaag – Buitenkaag “De verbinding tussen Kaag en Buitenkaag zal er altijd zijn”

Namens de Dorpsraad willen wij benadrukken dat wij de belangen van alle bewoners van de Buitenkaag en de Kaag zullen blijven behartigen. Wij blijven u informeren over ontwikkelingen en wij blijven support bieden daar waar nodig en/of gewenst.

Wij zijn een mooie vereniging, opgericht in 1972 waar al vele jaren veel kundige en enthousiaste mensen belangrijke bijdragen aan geleverd hebben. Wij hebben daarbij, altijd in samenwerking, mooie resultaten weten te bereiken.

Het Statement van de Dorpsraad Kaag – Buitenkaag “De verbinding tussen Kaag en Buitenkaag zal er altijd zijn” vindt u hier.

Het stuk in het Heen en Weer van juni 2023 over de gezamenlijke dorpsraad vindt u hier.

Lees onze berichten op www.kaag-buitenkaag.nl of op Facebook.

Wij nodigen u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 20 september 2023.