Van de Pontraad – Bericht 3

In het vervolg op eerdere berichten sturen wij u hierbij een update van gesprekken en activiteiten rondom de veerdienst Kaag – Buitenkaag.

Er is een gesprek gevoerd met de firma Ponto over de situatie met betrekking tot de bemensing van de pont en gerelateerde problemen. De firma Ponto heeft aangegeven, als eilandbewoners, zeer begaan te zijn met de veiligheid van de veerdienst. Tevens is er contact tussen ODV Maritiem en Ponto inzake extra hulp bij het invullen van de bemanning. Naast Jaap Homan zal ook Mike Hoogenboom inspringen om de continuïteit van de veerdienst te waarborgen en roosterproblemen op te lossen. Als nodig zal firma Ponto extra hulp bieden bij het varen van de pont.

Binnenkort zal er een gesprek plaatsvinden tussen ODV Maritiem en Ponto over diverse onderwerpen, waaronder de bezetting van de pont, opleiding en de gewenste kwaliteit van de veerdienst, die nodig is om een veilige overtocht te garanderen. Namens de bewoners hebben wij aangegeven graag bij dit gesprek aanwezig te zijn om mee te kunnen denken over verbeteringen van de veerdienst.

Wij gaan ervan uit dat ook ODV Maritiem en Ponto een constructief gesprek zullen hebben en gezamenlijk een aantal belangrijke zaken zullen oppakken. Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.kaag-buitenkaag.nl / berichten.
Voor vragen en opmerkingen kunt u ons bereiken via .