Van de Pontraad – Bericht 4

In het vervolg op eerdere berichten sturen wij u hierbij een update van gesprekken en activiteiten rondom de veerdienst Kaag – Buitenkaag.

Op vrijdag 15 maart jl. is er een vervolg gesprek geweest tussen de Gemeente Kaag Braassem ( wethouder Yvonne Peters, Richard van der Helm en Hans Démoed), ODV ( Marieke Neijssel) en de Pontraad (Jacques Glaudé en Eric Bertu en Renée Smit).

De pontraad heeft aangegeven dat er verbeteringen zichtbaar zijn en dat dit een positieve ontwikkeling is. Het pontveer vaart op vele dagen goed en stabiel. Het is zichtbaar dat er opleidingskoppels samen werken. Positief is ook dat op piekuren dubbele bezetting op de pont staat. Echter, wij hebben genoemd dat er nog steeds dagen zijn dat er zich incidenten voordoen. Zeker in die gevallen dat de veiligheid hiermee in het geding komt, is ieder incident er één teveel. Wij hebben de gemeente en ODV laten weten dat veel bewoners ons hebben aangegeven begrip te hebben voor het feit dat ODV tijd nodig heeft om mensen op te leiden en ‘in te varen’. Wij hebben echter ook aangegeven dat eilandbewoners zich nog steeds zorgen maken over de veiligheid.

ODV heeft ons uitgelegd dat de pont van de Kaag-Buitenkaag voor ODV de meest lastige pont is om te varen. Hij is gevoelig voor wind, het vermogen is lager dan andere ponten van ODV en de stuurinrichting wijkt af van andere ponten die ODV gewend is te varen. Het traject Kaag-Buitenkaag is kort waardoor er weinig vaartijd is om de pont op koers te krijgen / houden. Training heeft meer tijd nodig dan vooraf ingeschat en niet elk moment van de dag is geschikt om mensen op te leiden c.q. in te werken. ODV heeft ons geïnformeerd dat de pontbazen een grote verantwoordelijkheid voelen om hun werk goed te doen maar daarmee ook onder druk staan om te presteren. Wij hebben als pontraad aangegeven dat we begrijpen dat het leren varen met deze pont – onder de weersomstandigheden van de afgelopen weken – terwijl er zowel op het eiland als op de vaste wal vele toeschouwers staan, niet een makkelijke klus is. Tijdens het gesprek  is geconcludeerd dat de harde wind van de afgelopen weken een voorzichtige positieve trend helaas weer tot stilstand heeft gebracht.

Richard van de Helm en Marieke Neijssel hebben een update gegeven van het technisch overleg dat plaatsvindt tussen de gemeente en ODV. ODV heeft uitgelegd dat er technisch onderzoek plaatsvindt om de pont stabieler te maken qua vaargedrag. In het technisch overleg worden diverse onderwerpen besproken om de exploitatie vanuit technisch opzicht te makkelijker te maken en/of te verbeteren Onderwerpen als technische aanpassingen aan de pont, het gebruik van stoplichten en stopstrepen zijn hier besproken. Ook het aspect houding en gedrag van passagiers wordt hierin meegenomen.

Wethouder Peters heeft benadrukt dat zij het essentieel vindt dat de situatie verder verbeterd en dat incidenten voorkomen worden. Zij heeft haar hulp aangeboden en meegedacht maar zij verwacht ook dat er op korte termijn verbeteringen doorgevoerd worden en dat verdere incidenten voorkomen worden.

Het gesprek dat wij hadden is door ons als positief en constructief ervaren. Wij hebben samen met ODV en de gemeente geconcludeerd dat we elkaar – gemeente, ODV en bewoners – echt nodig hebben om nog meer verbeteringen te realiseren.

Wij willen jullie als bewoners en namens de pontraad het volgende meegeven c.q. vragen. Wees u ervan bewust dat ODV en met hen ALLE pontbazen heel graag hun werk goed willen doen. Op dit moment kost dit – om vele redenen – heel veel energie. Heb vertrouwen en heb geduld. Meld incidenten of uw zorgen bij het meldpunt van ODV of bij ons (zie hieronder). Geef niet teveel aanleiding tot geruchten of verhalen die niet op feiten gebaseerd zijn. Maak geen misbruik van de Social Media. Geef de ODV en de pontbazen nog wat tijd en ruimte om te trainen, op te leiden, te varen en aan het team te werken.  Blijf respectvol als altijd. Leid de mannen en vrouwen niet af tijdens het werk. Ten behoeve van de doorlooptijden, plak uw vignet graag op uw voorruit.

Bewoners hebben ons laten weten zich nooit bewust te zijn geweest van het feit dat het varen met de pont best lastig is. We hebben de veerdienst altijd als een vanzelfsprekendheid gezien. Dat is een compliment aan de vorige exploitant en een uitdaging voor de nieuwe exploitant. En tenslotte, de pont blijft één van de charmes van op een eiland wonen!

De pontraad zal zich blijven inzetten voor de veiligheid van de veerdienst en wij zullen u informeren over de ontwikkelingen. Wij willen jullie bedanken voor de reacties die wij gekregen hebben via ons email adres. Ook ontvingen wij een aantal meldingen van incidenten. Deze zijn zeer behulpzaam. Dan tenslotte een woord van DANK aan de pontbazen die in weer en wind zo hard werken om voor ons Heen en Weer te varen.  Jullie werk wordt zeer gewaardeerd. We hopen dat het snel mooi weer wordt en dat jullie als team binnen niet al te lange tijd goed op stoom zijn.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://kaag-buitenkaag.nl/projecten/veerpont-veerstoepen/.
Voor vragen en opmerkingen kunt u ons bereiken via .