Van de Pontraad – Bericht 5

In het vervolg op eerdere berichten sturen wij u hierbij een update van gesprekken en activiteiten rondom de veerdienst Kaag – Buitenkaag.

Op vrijdag 26 april jl. is er een vervolg gesprek geweest tussen de Gemeente Kaag Braassem ( wethouder Yvonne Peters, Richard van der Helm en Hans Démoed), ODV (Chris van Rossum en Colin van Veen) en de Pontraad (Eric Bertu en Renée Smit). Dit op uitnodiging van de gemeente die graag goed geïnformeerd blijft over de ontwikkelingen rondom de pont.

De pontraad heeft aangegeven blij te zijn met de ontwikkelingen op de pont. Nog steeds zien wij een positieve trend en het is duidelijk dat de huidige schippers er alles aan doen om bewoners van de Kaag en Buitenkaag, leveranciers en bezoekers veilig over te zetten. Het is zichtbaar dat de pontbazen bedachtzaam en zorgvuldig varen en dat zij omgevingsbewust zijn.

Wij hebben aangegeven dat wachttijden oplopen en op bepaalde momenten op de dag te lang zijn. Wij ontvangen klachten in de mailbox van de pontraad betreft wachtrijen van 40 tot 45 minuten. Voornamelijk eilandbewoners die het eiland af willen missen hierdoor belangrijke afspraken of komen te laat. Verder hebben we gemeld dat het voorkomt dat een pontbaas er lang over doet om aan de overkant te komen en de pont tussen de dukdalven te plaatsen. Ook hierover hebben wij klachten ontvangen. Overigens hebben wij op dit punt aangegeven dat wij begrijpen dat het varen onder specifieke omstandigheden niet makkelijk is. Op dit onderwerp ervaren mensen op de pont een gevoel van onveiligheid. Niet het feit dat de overtocht langer duurt, wordt ter discussie gesteld maar de vraag is gesteld of de pontbazen weten wat te doen op een moment dat de pont straks tussen druk pleziervaart verkeer ligt. Samengevat hebben we geconcludeerd dat er zorgen zijn over het zomerseizoen wanneer het verkeer op de pont zal toenemen en wanneer de pleziervaart ook heel druk zal zijn.

Zowel ODV als de gemeente hebben laten weten zich bewust te zijn van bovengenoemde problemen. Zij betreuren de wachttijden en begrijpen het gevoel van onveiligheid bij mensen.

In overleg hebben we de belangrijkste oorzaken voor genoemde problemen besproken. ODV zet op dit moment extra personeel in op weekdagen tussen 06.00 en 09.00 uur en tussen 15.00 en 18.00 uur. Wij hebben aangegeven dat er ook in de weekends op drukke en mooie zomerdagen extra personeel ingezet moet worden. Wij zullen een lijst aanleveren met dagen waarop wij met zekerheid weten dat het druk zal worden. Verder is er geconstateerd dat het vrachtverkeer zorgt voor veel oponthoud. Het aantal vrachtwagens maar ook de logistieke flow van het vrachtverkeer zal nader bekeken worden en er zal hierover een gesprek met Van Lent gevoerd worden. ODV geeft aan te streven naar een vast team van schippers. Op dit moment werken er 8 schippers op de pont. Nog niet iedereen is zelfstandig, een aantal wordt nog getraind maar uiteindelijk is het de bedoeling dat dit team allround wordt op de veerdienst Kaag-Buitenkaag.

Om pieken in het verkeer en/of in de aantallen passanten op de pont op te vangen, is ODV op zoek naar mensen die kunnen uithelpen op de pont. ODV zou heel graag mensen vinden die op het eiland wonen of in de buurt van de Kaag-Buitenkaag omdat die snel oproepbaar zijn. Het zou voor alle partijen heel waardevol zijn als er mensen uit de buurt zouden willen uithelpen. Wie weet kent u iemand of zou u zelf hier en daar kunnen uithelpen? Alle hulp is op het moment welkom. Bij dezen verwijzen wij naar de wervingsadvertentie van ODV, ook afgedrukt in de Heen en Weer.

De pontraad zal zich blijven inzetten voor de veiligheid en de continuïteit van de veerdienst en wij zullen u informeren over de ontwikkelingen. Wij willen jullie bedanken voor jullie geduld en begrip voor het feit dat we nog steeds in een opstartfase zitten om diverse redenen.  Het is fijn dat alle betrokken partijen samen met de bewoners betrokken zijn en begrip hebben voor elkaar.

 

En een tip …. Mocht u een keer op het vasteland in een rij voor de pont staan, ga dan eens een kop koffie of thee drinken bij Bites & Boats. U wordt dan enthousiast ontvangen door Maxime Mooijman, bedrijfsleider / manager, die het heel leuk zal vinden u het nieuwe restaurant van Marcel en Carola Verbaas te laten zien.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://kaag-buitenkaag.nl/projecten/veerpont-veerstoepen/.

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons bereiken via .