Van de Pontraad

De Pontraad is een delegatie van de Dorpsraad en bestaat uit één vertegenwoordiger van de Dorpsraad, één vertegenwoordiger van de SPK, één vertegenwoordiger van Royal van Lent en betrokken bewoners.

Op dit moment maken Eric Bertu, Jan van Liempt, Jacques Glaudé en Renée Smit deel uit van de Pontraad. De vertegenwoordiger van Royal van Lent zal bij een eerstvolgende bijeenkomst aanhaken.

Bij de overdracht van de exploitatie van de veerdienst Kaag-Buitenkaag is het voorstel gekomen om een Pontraad te installeren voor minimaal het eerste jaar dat de veerdienst geëxploiteerd wordt door ODV Maritiem. Het is de bedoeling dat de Pontraad de exploitatie van de veerdienst volgt, observeert, evalueert en voorstellen voor verbetering doet. Uiteraard hebben wij uw input daarbij nodig. Wij zullen uw ideeën, suggesties, observaties en zorgen graag verwoorden en meenemen in onze verslagen en gesprekken. Wij hebben contact hebben met zowel de gemeente als met ODV Maritiem.

Inmiddels hebben wij een groot aantal observaties met elkaar gedeeld in de Pontraad. Wij kregen ook vanuit het dorp al veel opmerkingen, signalen en suggesties, waarvoor dank. Deze observaties zijn vrij evident en worden breed gedeeld binnen de gemeenschap en zien allemaal op veiligheid, kwaliteit en continuïteit van de veerdienst. Ook de opleiding en ervaring van de pontbazen is een veelbesproken onderwerp.

Het ongeluk van maandagavond 11 februari jl. waarbij het pontveer in aanvaring is gekomen met een binnenvaartschip heeft geleid tot grote onrust op het eiland. Een gevoel van onveiligheid bij bewoners, met name bewoners met kinderen, voert hierbij de boventoon. De opnames die van de aanvaring zijn gemaakt, een fenomeen van deze tijd en vervelend voor direct betrokkenen, verspreiden zich onder de bewoners en dragen niet bij aan de situatie. Tevens maken de bewoners zich zorgen over de snelheid van de veerdienst in het geval calamiteiten en worden er vragen gesteld of het bedrijf ODV Maritiem op tijd voorbereid zal zijn op de aanvang van het zomerseizoen en de drukte op het eiland en het water die daar onlosmakelijk bij hoort.

Naar aanleiding van het ongeluk hebben wij contact gehad met de firma ODV Maritiem en wethouder Peters van Kaag en Braassem. Zowel ODV Maritiem als de gemeente betreuren het ongeluk en zijn blij dat er geen persoonlijk letsel is veroorzaakt. Van de kant van ODV Maritiem is er toegezegd dat er maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat dergelijke incidenten opnieuw gebeuren.

De dienstdoende schipper van afgelopen maandagavond zal niet meer op de pont worden ingezet. Aanvullende maatregelen om de kwaliteit van de nieuwe schippers en de dienst te verhogen zullen worden uitgewerkt en op korte termijn worden gecommuniceerd. De gemeente en ODV Maritiem hebben beide aangegeven te zijn doordrongen van de noodzaak hiervan.

Deze week nog is er een gesprek gepland tussen de gemeente, ODV Maritiem en de Pontraad.

Wij hebben naar de gemeenten en ODV benadrukt dat in de basis de veerdienst functioneert maar dat de opstart wel serieuze aanloopproblemen met zich meebrengt en dat zich al meerdere incidenten hebben voorgedaan, welke de complexiteit van de veerdienst benadrukken. Wij hebben eveneens aangegeven dat verbetering noodzakelijk is om onveilige situaties te voorkomen en uit te sluiten.

Wij vertrouwen erop dat de exploitatie van de veerdienst uiteindelijk goed komt en tijd nodig heeft. Wij rekenen erop dat ODV Maritiem de veerdienst Kaag-Buitenkaag serieus neemt en druk is met de verdere opstart van de exploitatie, opleiding van mensen en maatregelen ter voorkoming van incidenten. Daarnaast zullen wij de gemeente als opdrachtgever met klem verzoeken om samen met ons de dienst te blijven beoordelen en ODV aan te spreken op haar verantwoordelijkheden, zijnde: zorgdragen voor een veilige en efficiënte overtocht. Het voorjaar komt eraan en de drukte zal alleen maar toenemen dus de tijd dringt.

Een woord van dank is op zijn plaats voor de oude garde pontbazen die al jaren de constante factor zijn geweest en zijn in de dienstverlening. Wij hopen dat zij samen met hun nieuwe collega’s van ODV erin slagen de dienstverlening weer minimaal op het oude niveau te krijgen!

 

Voor vragen, opmerkingen, suggesties en observaties kunt u ons bereiken via .