Verkoop sociale huurwoningen Kaag

Met grote ongerustheid heeft de dorpsraad Kaag – Buitenkaag kennisgenomen van het op 14 februari 2019 voorgenomen besluit van Stichting MeerWonen (hierna te noemen MW) te Roelofarendsveen om tot verkoop van alle sociale woningen te Kaag (37) over te gaan aan een partij niet zijnde een sociale woningbouwcorporatie. Het verkooptraject is op 19 maart in gang gezet, de biedingen dienen uiterlijk donderdag 16 mei door partijen te zijn gedaan.

 

Bijeenkomst

Op initiatief van MW waren de huurders uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst in de Stal op Kaag op 10 april. Enkele leden van de dorpsraad waren hierbij aanwezig. Helaas heeft deze bijeenkomst meer vragen opgeroepen.

 

Ongewenste effecten

De ruimtelijke segregatie, waarbij de woningen op Kaag alleen voor mensen met hogere inkomens of vermogens toegankelijk zijn en minder verdienende en vermogende groepen daar geen enkele kans meer maken, is zeer ongewenst. Het belang van het behoud van sociale huurwoningen en daarmee gemengde wijken op Kaag is evident. Het op termijn verdwijnen van deze categorie woningen heeft een negatieve invloed op de omgeving. Starters en mensen die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien, zijn er niet langer welkom.

 

Motivatie MW

De belangrijkste reden voor verkoop van de woningen is volgens MW de geringe lokale vraag naar sociale huurwoningen op Kaag. Deze reden is ongegrond. 180 potentiele huurders hebben zich onlangs ingeschreven voor een vrijgekomen woning. Volgens MW zijn de gevolgen voor de huidige huurders beperkt. De koper moet voldoen aan normen voor betrouwbaarheid en integriteit en de huurcontracten wijzigen door de overgang naar een nieuwe verhuurder niet.

Vervolg

Er is veel onzekerheid onder de bewoners van de Kaag en onder de huurders van de sociale woningen. In de voorbereiding van de verkoop van de woningen heeft MW diverse procedures niet in acht genomen.

De dorpsraad steunt de huurders en beraadt zich op de te nemen stappen.