Voor het ALV van 24 mei is een aangepaste agenda!

Algemeen Leden Vergadering Dorpsraad Kaag – Buitenkaag
vrijdag 24 mei 2019 om 20.00 uur in de Ontmoeting te Buitenkaag

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag ALV 30 november 2018
4. Samenstelling bestuur
5. Glasdraad (Sjouke van Dijk)
6. Parkeren Buitenkaag
7. Visie Buitenkaag (Martijn Kipperman)
8. Financieel verslag 2018
9. Pauze
10. Verkoop sociale huurwoningen Kaageiland
11. Pontraad
12. Piekberging
13. Duinpolderweg en Poelweg
14. Rondvraag
15. Sluiting

Deze agenda is ook te vinden op: www.kaag-buitenkaag.nl/dorpsraad/algemene-ledenvergadering/.