Buurt WhatsApp Buitenkaag

Jaco Rip

Samen voor een veilige woonomgeving

Wilt u ook deelnemen aan uw Buurt-WhatsApp groep? Overal in Nederland maken steeds meer mensen gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. WhatsApp buurtpreventie is buurtpreventie in een modern jasje. Inwoners van Buitenkaag kunnen elkaar nu ook via Buurt-WhatsApp attent maken op verdachte zaken in Buitenkaag en het buitengebied. Op deze manier vergroten we de (sociale) veiligheid en leefbaarheid.

Op deze pagina leggen we uit hoe de Buurt-WhatsApp werkt en wat er nodig is om deel te nemen en we stellen diverse bijlagen en relevante informatie ter beschikking. Het formulier om u aan te melden voor de Buurt WhatsApp groep in Buitenkaag en het buitengebeid kan geopend worden via de onderstaande knop.

WhatsApp?

WhatsApp is een berichtenservice waarbij een App op een smartphone of tablet berichten (en eventueel foto’s) kan versturen gebruikmakende van een Internetverbinding. Hierdoor hoef je geen kosten per bericht te betalen zoals bijvoorbeeld bij een sms. De App is gratis en voor bijna alle platformen (Android, iOS, Windows) beschikbaar. Voor meer informatie over WhatsApp kunt u de website van de makers van deze App bekijken: www.whatsapp.com.

Hoe werkt een Buurt WhatsApp?

Het idee is heel eenvoudig. Door een Buurt WhatsApp zijn bewoners samen met de politie en gemeente alert op verdachte omstandigheden in hun buurt. Dit ter vermindering van de criminaliteit en ter vergroting van de sociale cohesie.
Het doel van een Buurt WhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een Buurt-WhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden.
Met het melden van verdachte situaties in een Buurt WhatsApp worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan. In het kader van Buurtpreventie via WhatsApp worden er zogenaamde groepsgesprekken gevoerd waarbij een groepsbeheerder (coördinator) leden toevoegt aan een groep. De Buurt WhatsApp groep is natuurlijk uitsluitend en alleen bedoeld voor het melden van verdachte omstandigheden gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.

De Buurt WhatsApp is een burgerinitiatief en werkt met coördinatoren. Per WhatsApp groep is er 1 coördinator. Er zijn maximaal 3 coördinatoren die in contact staan met de wijkagent. Bij meer dan 3 groepen zijn er 3 coördinatoren die als een soort “regiegroep” dienen om communicatie en beheer van de groepen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Deelnemers aan de WhatsApp groep dienen natuurlijk woonachtig/gevestigd te zijn in Buitenkaag of het buitengebied. Dit betekend natuurlijk niet dat je de hele dag thuis moet zijn!

WhatsApp Buurtpreventie maakt gebruik van de ‘SAAR’-methode:

  • Signaleer: Merk een verdachte situatie op
  • Alarmeer: Bel 112 (spoed) of 0900-8844 (geen spoed) en geef door wat je ziet zaken zoals persoonskenmerken (geslacht, huidskleur, lengte en gezicht) maar ook voertuigkenmerken (kleur, merk, type en kenteken) zijn belangrijke informatie
  • App: App om je waarneming bekend te maken
  • Reageer (of registreer): Door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte, mits het veilig is en zonder risico!

De bedoeling is de plannen van de verdachte persoon te verstoren (de “zaak” stuk maken). Doe dit alleen als dit veilig en zonder risico kan gebeuren. De coördinator van de Whatsappgroep stuurt het bericht door naar de wijkagent. Belangrijk is dat middels een WhatsApp bericht aan de groep aangegeven wordt dat 112 al gebeld is om te voorkomen dat er veel meldingen komen.

Checklist aanmelding

U bent inmiddels net als ons enthousiast over dit Buurt WhatsApp burgerinitiatief? Controleer eventjes onderstaande en meld u aan via het formulier.

  • U dient in het bezit te zijn van een smartphone of tablet met de applicatie “WhatsApp”
  • U bent minimaal 18 jaar
  • Woonachtig/gevestigd in Buitenkaag of het buitengebied van Buitenkaag

Meld U aan via de knop

AANMELDEN WHATSAPP BUURTPREVENTIE
BUITENKAAG

Wanneer u bereid bent om deel te nemen aan dit initiatief en voldoet aan de voorwaarden meld U dan  snel en makkelijk aan via de knop aanmelden. Na aanmelding ontvangen deelnemers zo spoedig mogelijk een e-mail met werkwijze en verdere instructies van de coördinator.

Wordt u ook coördinator?

Bent u enthousiast en wilt u een steentje bijdrage naast lid van de Buurt WhatsApp groep? Meld u dan aan als beheerder! Aangezien we een goede dekking willen berwerkstellingen zoeken we nog enkele coördinatoren voor het buitengebied van Buitenkaag . U kunt een e-mail o.v.v. “WhatsApp Buurtpreventie”, met uw naam, adres en telefoonnummer sturen naar of maak gebruik van het contactformulier op deze website. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Aanvullende informatie

Heeft U nog vragen bekijk dan de website WhatsApp Buurt Preventie of stuur dan een e-mail o.v.v. “WhatsApp Buurtpreventie” naar of maak gebruik van het contactformulier op deze website.